Skip to main content

Google Consent Mode v2: Revolutionerande datasekretess och användarsamtycke

Google Consent Mode V2 introduceras i slutet av 2023 och innebär en betydande förbättring av hanteringen av användardata och integritet i det digitala landskapet. Den här innovativa uppdateringen är inte bara en teknisk förändring, utan ett svar på utvecklingen av digitala sekretessregler och användarnas preferenser. Den blir obligatorisk för webbplatser som använder Googles tjänster senast i mars 2024, vilket innebär en avgörande förändring av hur samtycke online hanteras.

CookieFirst är en Google-certifierad CMP för Google Consent Mode v2

CookieFirst är en Google-certifierad CMP för Google Consent Mode v2

Vad är Google Consent Mode V2?

Google Consent Mode V2 är en förbättring av det ursprungliga Google Consent Mode, utformat för att bättre anpassa sig till dataskyddsbestämmelser och användarnas preferenser. Verktyget gör det möjligt för webbplatser att effektivt kommunicera användarnas preferenser för cookie-samtycke till Google-taggar. Till skillnad från sin föregångare kräver V2-versionen efterlevnad för webbplatser som använder Googles tjänster, vilket understryker Googles åtagande att förbättra användarnas integritet och säkerställa standardiserade samtyckesbaserade datainsikter.

Viktiga funktioner i Google Consent Mode v2

  • Nya parametrar: Introducerar två nya parametrar – ad_user_data och ad_personalization – vid sidan av de befintliga (analytics_storage och ad_storage).
  • Förbättrad användarintegritet: Dessa nya parametrar ger användarna mer kontroll över sina data och säkerställer att personuppgifter endast skickas till Google-tjänster med användarens uttryckliga samtycke.
  • Obligatorisk implementering: Ett viktigt steg mot efterlevnad av regler för digital annonsering och dataskydd, särskilt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Varför Google Consent Mode v2 är viktigt

Införandet av Google Consent Mode V2 innebär en förändring av hur webbplatser interagerar med Googles tjänster, med större fokus på användarnas samtycke och integritet. Det anpassar sig till sekretessbestämmelser som GDPR i EU och CCPA i Kalifornien, vilket säkerställer att webbplatser följer dessa lagar samtidigt som de drar nytta av Googles insikter och datafunktioner. Eftersom tidsfristen för efterlevnad närmar sig är det viktigt att förstå och implementera den här nya standarden för webbplatsoperatörer, särskilt de i EES.

Implementeringsalternativ för webbplatsägare

Styrkan i Consent Mode v2 ligger också i de minimerade data som samlas in innan samtycke sker. För detta måste du se till att Google Tags laddas innan samtycke ges. Inställningarna för samtyckesläget kommer att ändra beteendet för taggarna från Google. Att blockera Google-taggar från att laddas före samtycke ger dig inte den fördel som samtyckesläget kan ge dig. Genom att till exempel ladda taggarna i GA4 före samtycke kommer den att kunna samla in modellerade data för att fylla luckorna för saknade data om dina användare avböjer samtycke.

Grundläggande implementering

Enligt detta alternativ fungerar webbplatsen normalt om användarna samtycker till cookies, aktiverar alla taggar och samlar in data. Om samtycke inte ges stoppas datainsamlingen. Webbplatsägare måste använda en plattform för samtyckeshantering (CMP), konfigurera webbplatsen så att Google Analytics 4 (GA4)-taggar inaktiveras när cookies avvisas och integrera en samtyckesflagga.

Avancerad implementering

Den här metoden gör det möjligt att sända anonyma, cookieless pings för datamodellering, även utan samtycke från cookies. Det kräver att man använder en CMP, justerar webbplatsen för att förhindra GA4-cookieinställning vid nekat samtycke men skickar en samtyckesflagga till Google och möjliggör sändning av cookieless pings.

Slutsats

Google Consent Mode V2 är ett viktigt verktyg för webbplatsägare som navigerar i det komplexa landskapet med digital integritet och dataskydd. Implementeringen är avgörande för efterlevnad, erbjuder ett mer förfinat tillvägagångssätt för hantering av användardata och samtycke och formar framtiden för digital annonsering och analys.

Cookie Consent Manager | Ta en provperiod på två veckor

Ta en provperiod på två veckor för våra betalda planer eller skapa ett gratis konto …

Skapa ett kontoSe våra planer

Vanliga frågor och svar

Vad är Google Consent Mode V2?

Google Consent Mode v2, som introducerades i slutet av 2023, är en uppdaterad version av Googles ursprungliga samtyckesläge. Det gör det möjligt för webbplatser att kommunicera användarnas preferenser för samtycke till cookies till Googles tjänster, till exempel Google Ads och Analytics, på ett mer effektivt och integritetsanpassat sätt. Användningen är obligatorisk för webbplatser som använder dessa Google-tjänster senast i mars 2024.

Vilka är de nya funktionerna i Google Consent Mode V2?

Google Consent Mode V2 introducerar nya parametrar, inklusive ad_user_data och ad_personalization, utöver de befintliga analytics_storage och ad_storage. Dessa parametrar erbjuder förbättrad kontroll över användardata och anpassning av annonser baserat på användarens samtycke.

Är Google Consent Mode V2 obligatoriskt för alla webbplatser?

Ja, det är obligatoriskt att implementera Google Consent Mode V2 senast i mars 2024 för alla webbplatser som använder Googles tjänster som Google Ads och Google Analytics. Detta krav säkerställer efterlevnad av dataskyddsbestämmelser och förbättrar användarnas integritet.

Hur påverkar Google Consent Mode V2 dataspårning och integritet?

Google Consent Mode V2 påverkar dataspårning genom att webbplatser kan justera Google-taggar baserat på användarens samtycke. Om en användare samtycker till cookies sker normal datainsamling. Om samtycke nekas begränsas datainsamlingen för att skydda användarens integritet, med Google-taggar som fungerar i ett begränsat läge.

Vilka är implementeringsalternativen för Google Consent Mode V2?

Det finns två implementeringsalternativ för Google Consent Mode V2: Grundläggande och Avancerat. Grundläggande implementering innebär fullständig datainsamling med användarens samtycke och ingen datainsamling utan det. Avancerad implementering tillåter begränsad, anonym datainsamling utan samtycke för modelleringsändamål, samtidigt som användarnas integritet respekteras.

CookieFirst

Inhämta samtycke innan du laddar spårningsskript från tredje part

CookieFirst syftar till att göra ePrivacy och GDPR-efterlevnad enkel och snabb att implementera. CookieFirst-plattformen erbjuder hantering av tredjepartsskript och samtycke, statistik, periodiska cookie-skanningar, automatiserad cookie-deklaration, banneranpassning, flera språkalternativ och mer. Undvik stora böter och få samtycke innan du laddar spårningsskript från tredje part – prova CookieFirst!