Skip to main content

Google Consent Mode v2: Revolusjonerer personvern og brukersamtykke

Google Consent Mode V2, som ble introdusert i slutten av 2023, representerer et betydelig fremskritt i håndteringen av brukerdata og personvern i det digitale landskapet. Denne innovative oppdateringen er ikke bare et teknisk skifte, men også et svar på utviklingen av digitale personvernregler og brukerpreferanser. Den blir obligatorisk for nettsteder som bruker Googles tjenester innen mars 2024, og markerer en avgjørende endring i måten samtykke på nettet håndteres på.

CookieFirst er en Google-sertifisert CMP for Google Consent Mode v2

CookieFirst er en Google-sertifisert CMP for Google Consent Mode v2

Hva er Google Consent Mode V2?

Google Consent Mode V2 er en forbedring av den opprinnelige Google Consent Mode, som er utformet for å være bedre i tråd med personvernregler og brukerpreferanser. Med dette verktøyet kan nettsteder effektivt kommunisere brukernes preferanser for samtykke til informasjonskapsler til Google-tagger. I motsetning til forgjengeren, krever V2-versjonen samsvar for nettsteder som bruker Googles tjenester, noe som understreker Googles forpliktelse til å forbedre brukernes personvern og sikre standardisert samtykkebasert datainnsikt.

Viktige funksjoner i Google Consent Mode V2

  • Nye parametere: Innfører to nye parametere – ad_user_data og ad_personalization – i tillegg til de eksisterende (analytics_storage og ad_storage).
  • Forbedret personvern for brukerne: Disse nye parameterne gir brukerne mer kontroll over dataene sine, og sikrer at personopplysninger kun sendes til Google-tjenester med brukerens eksplisitte samtykke.
  • Obligatorisk implementering: Et viktig skritt i retning av å overholde regelverket for digital annonsering og personvern, særlig i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

Hvorfor Google Consent Mode V2 er viktig

Innføringen av Google Consent Mode V2 representerer et skifte i hvordan nettsteder samhandler med Googles tjenester, med større fokus på brukersamtykke og personvern. Den er i tråd med personvernforskrifter som GDPR i EU og CCPA i California, og sikrer at nettsteder overholder disse lovene samtidig som de drar nytte av Googles innsikt og datafunksjoner. Fristen for overholdelse nærmer seg, og det er derfor viktig for nettstedsoperatører å forstå og implementere denne nye standarden, særlig i EØS-området.

Implementeringsalternativer for nettstedseiere

Styrken ved Consent Mode v2 ligger også i de minimerte dataene som samles inn før samtykket finner sted. For å oppnå dette må du sørge for at Google Tags lastes inn før samtykket gis. Samtykkemodusinnstillingene vil endre oppførselen til kodene fra Google. Hvis du blokkerer Google Tags fra å lastes inn før samtykke, får du ikke den fordelen som samtykkemodus kan gi deg. Hvis du for eksempel laster inn taggene i GA4 før samtykke, vil den kunne samle inn modellerte data for å fylle hullene for manglende data hvis brukerne avslår samtykke.

Grunnleggende implementering

Med dette alternativet fungerer nettstedet normalt, med aktivering av alle tagger og innsamling av data, hvis brukerne samtykker til informasjonskapsler. Hvis samtykke ikke gis, stanses datainnsamlingen. Nettstedseiere må bruke en Consent Management Platform (CMP), konfigurere nettstedet til å deaktivere Google Analytics 4 (GA4)-tagger når informasjonskapsler avvises, og integrere et samtykkeflagg.

Avansert implementering

Denne metoden gjør det mulig å overføre anonyme, cookieless pings for datamodellering, selv uten samtykke til informasjonskapsler. Det krever bruk av en CMP, justering av nettstedet for å forhindre innstilling av GA4-informasjonskapsler ved avvisning av samtykke, men sende et samtykkeflagg til Google, og aktivering av sending av cookieless-pings.

Konklusjon

Google Consent Mode V2 er et viktig verktøy for nettstedseiere som navigerer i det komplekse landskapet med digitalt personvern og databeskyttelse. Implementeringen er avgjørende for å sikre etterlevelse, tilby en mer raffinert tilnærming til håndtering av brukerdata og samtykke, og forme fremtiden for digital annonsering og analyse.

Cookie Consent Manager | Ta en 2 ukers gratis prøveperiode

Ta en 2 ukers gratis prøveperiode for våre betalte planer eller opprett en gratis konto …

Opprett en kontoSe planene våre

Ofte stilte spørsmål

Hva er Google Consent Mode V2?

Google Consent Mode V2, som ble introdusert i slutten av 2023, er en oppdatert versjon av Googles opprinnelige Consent Mode. Den gjør det mulig for nettsteder å kommunisere brukernes preferanser for samtykke til informasjonskapsler til Googles tjenester, for eksempel Google Ads og Analytics, på en mer effektiv og personvernkompatibel måte. Det er obligatorisk for nettsteder som bruker disse Google-tjenestene innen mars 2024.

Hva er de nye funksjonene i Google Consent Mode V2?

Google Consent Mode V2 introduserer nye parametere, inkludert ad_user_data og ad_personalization, i tillegg til de eksisterende analytics_storage og ad_storage. Disse parameterne gir økt kontroll over brukerdata og personalisering av annonser basert på brukerens samtykke.

Er Google Consent Mode V2 obligatorisk for alle nettsteder?

Ja, det er obligatorisk å implementere Google Consent Mode V2 innen mars 2024 for alle nettsteder som bruker Google-tjenester som Google Ads og Google Analytics. Dette kravet sikrer samsvar med personvernregelverket og forbedrer brukernes personvern.

Hvordan påvirker Google Consent Mode V2 datasporing og personvern?

Google Consent Mode V2 påvirker datasporing ved at nettsteder kan justere Googles tagger basert på brukerens samtykke. Hvis en bruker samtykker til informasjonskapsler, skjer normal datainnsamling. Hvis samtykke nektes, begrenses datainnsamlingen for å beskytte brukerens personvern, og Google-tagger fungerer i en begrenset modus.

Hvilke implementeringsalternativer finnes for Google Consent Mode V2?

Det finnes to implementeringsalternativer for Google Consent Mode V2: Grunnleggende og avansert. Grunnleggende implementering innebærer full datainnsamling med brukerens samtykke og ingen datainnsamling uten samtykke. Avansert implementering tillater begrenset, anonym datainnsamling uten samtykke for modelleringsformål, samtidig som brukernes personvern respekteres.

CookieFirst

Innhent samtykke før du laster inn sporingsskript fra tredjeparter

CookieFirst har som mål å gjøre det enkelt og raskt å implementere ePrivacy og GDPR. CookieFirst-plattformen tilbyr administrasjon av tredjepartsskript og samtykke, statistikk, periodiske skanninger av informasjonskapsler, automatisert erklæring av informasjonskapsler, bannertilpasning, flere språkalternativer og mer. Unngå store bøter og få samtykke før du laster inn sporingsskript fra tredjeparter – prøv CookieFirst!