Skip to main content

Google Consent Mode v2: Souhlas uživatelů: revoluce v ochraně osobních údajů a souhlasu uživatelů

Režim Google Consent Mode V2, který bude představen koncem roku 2023, představuje významný pokrok ve správě uživatelských dat a soukromí v digitálním prostředí. Tato inovativní aktualizace není jen technickým posunem, ale reakcí na vyvíjející se předpisy o ochraně soukromí v digitální oblasti a preference uživatelů. Pro webové stránky využívající služby Google se stane povinným do března 2024, což znamená zásadní změnu ve způsobu správy online souhlasů.

Společnost CookieFirst je certifikovaným poskytovatelem služeb Google pro Google Consent Mode v2.

Společnost CookieFirst je certifikovaným poskytovatelem služeb Google pro Google Consent Mode v2.

Co je Google Consent Mode v2?

Google Consent Mode v2 je vylepšením původního Google Consent Mode, který byl navržen tak, aby lépe odpovídal předpisům o ochraně osobních údajů a preferencím uživatelů. Tento nástroj umožňuje webovým stránkám efektivně sdělovat preference uživatelů ohledně souhlasu se soubory cookie (cookie consent) značkám Google. Na rozdíl od svého předchůdce verze V2 nařizuje webovým stránkám využívajícím služby Google dodržování předpisů, čímž zdůrazňuje závazek společnosti Google zvyšovat ochranu soukromí uživatelů a zajišťovat standardizovaný pohled na data na základě souhlasu.

Klíčové funkce Google Consent Mode v2

  • Nové parametry: Vedle stávajících parametrů (analytics_storage a ad_storage) zavádí dva nové parametry – ad_user_data a ad_personalization.
  • Vylepšená ochrana osobních údajů uživatelů: Tyto nové parametry umožňují uživatelům větší kontrolu nad svými údaji a zajišťují, že osobní údaje jsou do služeb Google odesílány pouze s výslovným souhlasem uživatele.
  • Povinná implementace: Významný krok k dodržování předpisů o digitální reklamě a ochraně osobních údajů, zejména v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Proč je Google Consent Mode v2 důležitý

Zavedení režimu Google Consent Mode V2 představuje změnu v interakci webových stránek se službami Google, která se více zaměřuje na souhlas uživatelů a ochranu soukromí. Je v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, jako je GDPR v EU a CCPA v Kalifornii, a zajišťuje, aby webové stránky tyto zákony dodržovaly a zároveň využívaly poznatků a datových možností společnosti Google. S blížícím se termínem pro splnění požadavků je pro provozovatele webových stránek, zejména v EHP, pochopení a zavedení tohoto nového standardu zásadní.

Možnosti implementace pro majitele webových stránek (základní vs. pokročilé)

Síla režimu souhlasu v2 spočívá také v minimalizaci údajů, které jsou shromažďovány předtím, než dojde k souhlasu. K tomu byste museli zajistit, aby se před souhlasem načetly značky Google. Nastavení režimu souhlasu změní chování značek od společnosti Google. Blokování načítání značek Google před souhlasem vám neposkytne výhodu, kterou by vám mohl poskytnout režim souhlasu. Například načtením tagů GA4 před souhlasem bude moci shromažďovat modelové údaje, aby vyplnil mezery pro chybějící údaje, pokud vaši uživatelé souhlas odmítnou.

Základní implementace Consent Mode v2

V rámci této možnosti, pokud uživatelé souhlasí se soubory cookie, web funguje normálně, aktivuje všechny značky a shromažďuje data. Pokud souhlas není udělen, sběr dat se zastaví. Majitelé webových stránek musí použít platformu pro správu souhlasu (CMP), nakonfigurovat své stránky tak, aby při odmítnutí souborů cookie deaktivovaly značky Google Analytics 4 (GA4), a integrovat příznak souhlasu.

Implementace pokročilého Consent Mode v2

Tato metoda umožňuje přenášet anonymní pingy bez souborů cookie pro modelování dat i bez souhlasu se soubory cookie. Vyžaduje použití CMP, úpravu webové stránky tak, aby při odmítnutí souhlasu zabránila nastavení souborů cookie GA4, ale předala společnosti Google příznak souhlasu, a povolení odesílání pingů bez souborů cookie.

Závěr

Google Consent Mode v2 je důležitým nástrojem pro majitele webových stránek, kteří se pohybují ve složitém prostředí digitálního soukromí a ochrany dat. Jeho implementace má zásadní význam pro dodržování předpisů, nabízí propracovanější přístup k nakládání s uživatelskými údaji a souhlasy a utváří budoucnost digitální reklamy a analytiky.

Cookie Consent Manager | Využijte dvoutýdenní zkušební verzi zdarma

Vyzkoušejte si 2 týdny zdarma naše placené plány nebo si vytvořte bezplatný účet …

Zahájení bezplatné zkušební verzeProhlédněte si naše ceny

Často kladené otázky

Co je to Google Consent Mode v2?

Google Consent Mode v2, představený koncem roku 2023, je aktualizovanou verzí původního režimu souhlasu Google. Umožňuje webovým stránkám sdělovat preference souhlasu uživatelů se soubory cookie službám společnosti Google, jako jsou Google Ads a Analytics, efektivnějším způsobem, který je v souladu s ochranou osobních údajů. Jeho používání je pro webové stránky využívající tyto služby Google povinné do března 2024.

Jaké jsou nové funkce v Google Consent Mode v2?

Google Consent Mode v2 zavádí kromě stávajících parametrů analytics_storage a ad_storage nové parametry včetně ad_user_data a ad_personalization. Tyto parametry nabízejí lepší kontrolu nad uživatelskými daty a personalizací reklamy na základě souhlasu uživatele.

Je Google Consent Mode v2 povinný pro všechny webové stránky?

Ano, implementace režimu Google Consent Mode V2 je povinná do března 2024 pro všechny webové stránky využívající služby Google, jako jsou Google Ads a Google Analytics. Tento požadavek zajišťuje dodržování předpisů o ochraně osobních údajů a zvyšuje ochranu soukromí uživatelů.

Jaký dopad má Google Consent Mode v2 na sledování dat a ochranu soukromí?

Režim Google Consent Mode V2 ovlivňuje sledování dat tím, že umožňuje webovým stránkám upravovat značky Google na základě souhlasu uživatele. Pokud uživatel souhlasí se soubory cookie, dochází k běžnému shromažďování údajů. Pokud je souhlas odepřen, je sběr dat omezen za účelem ochrany soukromí uživatele a značky Google pracují v omezeném režimu.

Jaké jsou možnosti implementace Google Consent Mode v2?

Pro Google Consent Mode v2 existují dvě možnosti implementace: Základní a Pokročilý. Základní implementace zahrnuje plný sběr dat se souhlasem uživatele a žádný sběr dat bez něj. Pokročilá implementace umožňuje omezený, anonymní sběr dat bez souhlasu pro účely modelování, přičemž respektuje soukromí uživatele.

CookieFirst

Získání souhlasu před načtením sledovacích skriptů třetích stran

CookieFirst si klade za cíl usnadnit a urychlit implementaci souladu s nařízením ePrivacy a GDPR. Platforma CookieFirst nabízí správu skriptů třetích stran a souhlasů, statistiky, pravidelné skenování souborů cookie, automatické deklarování souborů cookie, přizpůsobení bannerů, více jazykových možností a další. Vyhněte se vysokým pokutám a získejte souhlas před načtením sledovacích skriptů třetích stran – vyzkoušejte CookieFirst!