Skip to main content

Alternativa Cookiebot pro správu souhlasů | CookieFirst

Krátce poté, co jsme spustili platformu pro správu souhlasů CookieFirst, se nás mnoho lidí ptalo: “Nabízejí CookieFirst a Cookiebot stejný druh služby?”. V tomto článku se proto podíváme na to, co obě CMP nabízejí, pokud jde o funkce platformy, ceny a soulad se zákony cookielaws a GDPR.

Podívejme se, co mají obě CMP společného. Jak CookieFirst, tak Cookiebot chtějí z internetu udělat lepší a přátelštější místo, kde návštěvníci přesně vědí, jak jsou jejich údaje využívány a jak jsou sledováni. Udělili výslovný “souhlas” se sledováním nebo nesledováním. Pravděpodobně jste již slyšeli o termínu “Cookie Consent“. Na druhou stranu se oba systémy snaží usnadnit práci marketérům a webmasterům, kteří potřebují, aby jejich sledovací nástroje byly v souladu s předpisy, ale přitom získávali užitečné a přesné údaje.

Alternativa Cookiebot | Využijte dvoutýdenní zkušební verzi zdarma

Využijte 2týdenní bezplatnou zkušební verzi našich placených plánů nebo si vytvořte bezplatný účet …

Spusťte bezplatnou zkušební verziProhlédněte si naše ceny

A co můžeme říci více o službách CookieFirst a Cookiebot?

Obě platformy mají stejný cíl, v některých ohledech se však mohou lišit. Podívejme se například na to, jak funguje identifikace vašeho sledovacího skriptu třetí strany a jak tato data používáme k vygenerování modálního souhlasu.

Cookie Consent banner

CookieFirst i Cookiebot skenují vaše webové stránky a hledají sledovací skripty třetích stran. Tyto skripty jsou pak seskupeny do pěti kategorií (Nezbytné, Preference, Statistiky, Marketing a Nezařazené). Také se vygenerují zásady používání souborů cookie, které obsahují popis každého souboru cookie na vašem webu. Každý měsíc jsou vaše webové stránky skenovány naším skenerem souborů cookie a váš správce souborů cookie je aktualizován.

Cookiebot Alternativa

CookieFirst, alternativa nástroje Cookiebot:

CookieFirst, alternativa platformy CookieFirst, má také pravidelné skenování a automatickou aktualizaci a poskytuje vám mnohem větší flexibilitu a kontrolu nad sledovacími skripty třetích stran a nad tím, do jaké kategorie patří, stejně jako Cookiebot. Na řídicím panelu CookieFirst můžete například přidat a zařadit všechny své trackery do kategorií: Všechny tyto informace jsou snadno přístupné návštěvníkům vašich webových stránek. Jak integrujeme nástroje třetích stran, které používáte? Prohlédněte si příklady našich integrací.

V rámci ovládacího panelu CookieFirst můžete jednoduše přidávat nebo odebírat trackery třetích stran a po kliknutí na tlačítko “Publikovat” se všechny informace a nastavení aktualizují v modalu souhlasu na vašem webu.

Žádost o souhlas se soubory cookie

Cookiebot i CookieFirst nabízejí několik způsobů, jak požádat o souhlas se soubory cookie:

  1. pouhé zobrazení tlačítka pro odhlášení návštěvníkům
  2. zobrazení souhlasu se všemi soubory cookie
  3. zobrazení tlačítka opt-in a opt-out
  4. zobrazení víceúrovňových možností opt-in / opt-out pro jednotlivé kategorie souborů cookie
  5. zobrazení víceúrovňových možností opt-in / opt-out v banneru cookie

Obě možnosti však nabízejí i další konfigurace, aby byly v souladu s GDPR, LGPD nebo CCPA.

Podle legislativy GDPR musí vaše webové stránky jasně uvádět konkrétní účel žádosti o souhlas a musíte také poskytnout granulární opt-in pro každý sledovací skript třetí strany bez předem zaškrtnutých políček. Proto také systém souhlasu CookieFirst žádá o samostatný souhlas pro různé účely. Díky němu budete při používání skriptů třetích stran také maximálně transparentní.

Správa integrací třetích stran

Cookiebot má globální úložiště s popisy nejpoužívanějších souborů cookie třetích stran. To se vysvětluje i na jejich webových stránkách: “Když Cookiebot identifikuje známý soubor cookie na vašich webových stránkách, použije informace z databáze znalostí k popisu účelu tohoto souboru cookie pro návštěvníky vašich webových stránek.”

Abyste byli v souladu s GDPR, potřebujete CookieFirst a také Cookiebot, abyste zabránili načítání sledovacích skriptů třetích stran před udělením souhlasu. Jak Cookiebot, tak CookieFirst nabízejí několik způsobů, jak toho dosáhnout, včetně automatického blokování spuštění skriptů třetích stran před souhlasem. Vaše stránky potřebují rozsáhlé přizpůsobení a konfiguraci, aby bylo možné podmíněně načítat skripty třetích stran, pokud uživatel udělí souhlas.

CookieFirst také pracuje se speciálními možnostmi integrace pro nejběžnější nástroje pro sledování třetích stran. Tyto skripty, např: Google Analytics, Double Click, Google Tag Manager, Intercom Chat, Facebook tracking pixel a další oblíbené nástroje pro sledování, mají rozsáhlé možnosti integrace, které vám umožní kontrolovat, jak se budou skripty pro sledování načítat.

CookieFirst umožňuje spravovat sledovací skripty třetích stran podobně jako Google Tag Manager. Na ovládacím panelu CookieFirst můžete přidat své sledovací skripty a upravit jejich nastavení, aniž byste museli napsat jediný míru kódu. Pouhými dvěma kliknutími můžete od uživatele vyžadovat souhlas před načtením remarketingového skriptu Google. Můžete se sami přesvědčit, jak to děláme. Vytvořte si účet zde.

CookieFirst nabízí nejrůznější integrace a pluginy (například plugin Cookie WordPress) a je kompatibilní prakticky s každou dostupnou webovou technologií. CookieFirst se také integruje s režimem souhlasu Google, což je způsob používání služby Google Analytics šetrný k soukromí.

Podpora jazyků

Jak Cookiebot, tak CookieFirst podporují mnoho jazyků. CookieFirst i Cookiebot v tuto chvíli podporují více než 40 jazyků. Každý měsíc přidáváme nové jazyky. Naše bannery a modály Cookie podporují většinu většiny jazyků, stačí přidat překlad do banneru nebo si vyžádat chybějící jazyk, který vám chybí. Nové jazyky můžeme přidat do dvou týdnů.

Ceny

Stejně jako Cookiebot, i CookieFirst udržuje kromě placeného předplatného také freemium účet. Cenový model Cookiebotu je založen na tom, kolik domén a podstránek k platformě připojíte. Cenový model CookieFirst je založen na tom, kolik domén přidáte a kolik měsíčně provedete zobrazení stránek na všech vašich doménách/subdoménách dohromady. Ale v rámci našeho měkkého limitu 300 000 zobrazení stránek na doménu za měsíc (s dalšími 25 % povoleného překročení) máme plán Basic a plán Plus, které se liší úrovní přizpůsobení, které chcete mít při správě souborů cookie, a například v oblasti vyhledávání souhlasů / auditních stop souhlasů. Podívejte se na naše cenové plány. Nabízíme měsíční i roční předplatné. (roční předplatné zahrnuje 1 měsíc bezplatného používání).

Cenový model služby Cookiebot je založen na počtu domén a na počtu podstránek a cenový model služby CookieFirst je založen na tom, kolik domén a podstránek chcete sledovat, na kombinovaném měsíčním webovém provozu (běžné ceny platí, pokud jsou v rámci našeho soft-limit) a na úrovni přizpůsobení souhlasu se soubory cookie. Společnost CookieFirst si neúčtuje příplatek za počet stránek.

Návrh banneru se soubory cookie

Většina nástrojů pro správu souborů cookie s našimi rozsáhlými možnostmi generuje poměrně standardní banner nebo modal cookie. CookieFirst a Cookiebot vám umožňují přizpůsobit design nebo banner cookie a modal souhlasu se soubory cookie tak, aby odpovídal vaší značce. Přizpůsobte si banner cookie tak, aby vyhovoval vašim potřebám. CookieFirst vám nabízí konfigurátor banneru cookie, který odpovídá designu vašich webových stránek.

Správci souhlasu se soubory cookie / CMP

Cookiebot alternative | Cookie consent management platform CookieFirst
CookieFirst Cookiebot Civic Didomi
Doba nastavení <10 minut <10 minut 4-8 hodin 4-8 hodin
Netechnické nastavení Cookiebot alternative | Cookie consent management platform CookieFirst Cookiebot alternative | Cookie consent management platform CookieFirst Cookiebot alternative | Cookie consent management platform CookieFirst Didomi alternative | Cookie consent management platform CookieFirst
Automatické přidávání informací
Zahrnuje subdomény
Vícejazyčný
Protokoly o souhlasu / auditní záznamy Cookiebot alternative | Cookie consent management platform CookieFirst
Odvolání souhlasu Cookiebot alternative | Cookie consent management platform CookieFirst Cookiebot alternative | Cookie consent management platform CookieFirst Cookiebot alternative | Cookie consent management platform CookieFirst Didomi alternative | Cookie consent management platform CookieFirst
Počáteční roční náklady €99 €144 €45 €3000
Dostupné na
Částečně
Není k dispozici

Může být CookieFirst alternativou Cookiebotu?

Jak CookieFirst, tak Cookiebot umožňují návštěvníkům udělit nebo odvolat souhlas se soubory cookie. Jak Cookiebot, tak CookieFirst nevyžadují specifické kódovací dovednosti, aby zastavily načítání sledovacích skriptů třetích stran před udělením souhlasu návštěvníky. Takže ani v případě CookieFirst k tomu nepotřebujete žádné kódovací dovednosti. CookieFirst vám usnadní dodržování GDPR a zákonů o souborech cookie.

Zásady používání souborů cookie jsou u Cookiebotu automatizované a obsahují seznam všech skriptů s jasným vysvětlením. Stejně jako CookieFirst tak nabízí transparentnost pro vaše návštěvníky. A také díky generátoru zásad používání souborů cookie CookieFirst lze výchozí popisy souborů cookie upravit tak, aby vyhovovaly vašim potřebám. To lze provést pro každý jazyk, který aktivujete v nastavení domény. Tímto způsobem můžete své zásady používání souborů cookie co nejsrozumitelněji přiblížit svým návštěvníkům.

CookieFirst umožňuje přidat sledování třetích stran pro několik účelů a skripty můžete seskupit podle jednotlivých sledovacích nástrojů. Platforma CookieFirst vám poskytne dokonalý přehled o všech druzích sledovacích skriptů, které na svých webových stránkách používáte, a návštěvníkům jasně ukáže, s čím souhlasí.

Pokud chcete sledovat své souhlasy a chcete být snadno v souladu s nařízením GDPR bez vysokých nákladů, CookieFirst nabízí skvělou nabídku. CookieFirst může být právě vaší alternativou Cookiebotu!