Skip to main content

Usercentrics alternatief voor cookie consent management| CookieFirst

In het normale leven is het geven van toestemming een vrij eenvoudig concept. Het is gewoon het beantwoorden van een vraag door ja of nee te zeggen. Toestemming in de zin van de GDPR is ingewikkelder. Het verkrijgen van geldige toestemming kan bepaalde uitdagingen met zich meebrengen voor wat in het dagelijks leven normale situaties zouden zijn. Een normale situatie die in verband met de GDPR ingewikkeld wordt, is gewoon het gebruik van een website. De meeste websites hebben allerlei tracking-, profilerings- of retargeting-scripts van derden geïnstalleerd. Als dat het geval is, vereist de GDPR toestemming van de gebruiker.

Om expliciete toestemming van websitegebruikers te verkrijgen en te documenteren, die gemakkelijk kan worden ingetrokken of aangepast, is een technische oplossing nodig. Een dergelijk systeem kan intern worden ontwikkeld, maar het zou veel onderhoud en technische en juridische updates vergen. Daarom kan het veel handiger zijn een gespecialiseerd consent management platform (CMP) zoals CookieFirst te gebruiken.

Usercentrics Alternatief | Probeer 2 weken gratis

Neem een Gratis proefperiode van 2 weken voor onze betaalde plans of maak een Gratis account aan …

Account aanmakenBekijk onze prijzen

Kenmerken van CookieFirst als CMP platform voor toestemmingsbeheer

Consent management platforms voor website technologie bestaan nog niet zo lang. In dit artikel bespreken we enkele kenmerken vanuit juridisch en technisch oogpunt die in overweging moeten worden genomen bij het kiezen van een consent management platform of CMP voor cookies.

CookieFirst is een alternatief van Usercentrics voor cookie consent.

Locatie van de servers en gedocumenteerde toestemming

De huidige wetgeving vereist het documenteren van toestemming en het kunnen aanbieden van een bewijs van toestemming. Daarom is het belangrijk om toestemming niet aan client-side maar aan server-side op te slaan. En ook de gegevens waarin de toestemming wordt opgeslagen, moeten op servers staan die zich fysiek op EU-grondgebied bevinden. Het CMP voor cookies moet ook de mogelijkheid bieden om toestemmingsgegevens on premise op te slaan. CookieFirst en Usercentrics slaan toestemming op in Europese datacentra.

Usercentrics Alternative | CookieFirst as a consent management platform (CMP)
CookieFirst-toestemmingsgegevens worden opgeslagen in de OVH-datacentra in Frankrijk en Duitsland

Toestemming geven en intrekken | Usercentrics alternatief

De online gebruiker moet de mogelijkheid hebben om duidelijk en vrijelijk toestemming te geven. Beide opties, accepteren en weigeren, moeten duidelijk worden aangeboden. Ook cookiemuren die verhinderen dat de gebruiker interactie heeft met de website voordat toestemming kan worden gegeven, voldoen niet aan de eisen. CookieFirst en Usercentrics streven ernaar dit proces zo soepel en transparant mogelijk te laten verlopen. Beide producten van CookieFirst en Usercentrics zijn zeer flexibel en geven de technische basis om compliant te zijn. Maar uiteindelijk is het altijd aan de klant hoe de voorkant van het CMP er voor de gebruiker uit zal zien.

Het laden van scripts en cookies | Usercentrics alternatief

Alleen na een geldige opt-in mogen scripts worden geladen waarvoor toestemming nodig is. Deze scripts moeten niet meer worden geladen na opt-out. Het zou niet echt handig zijn om de gebruiker naar een website van een derde partij te sturen om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken moet gemakkelijk en soepel verlopen om de gebruikerservaring op het hoogst mogelijke niveau te houden. De producten van CookieFirst en Usercentrics bieden beide deze kernfunctionaliteit.

UX en UI ontwerp | Usercentrics alternatief

Een goede CMP biedt uitgebreide mogelijkheden om de styling van de frontend aan te passen. Als het ontwerp van de frontend past bij de website of het platform waarop het wordt gebruikt, zal de gebruiker zich waarschijnlijk minder ergeren aan de voorkeurenpanelen en banners. U kunt er tenminste voor zorgen dat het er mooi uitziet en past bij het platform waarop het wordt gebruikt. Net als het Usercentrics platform biedt het CookieFirst CMP geweldige mogelijkheden om de voorkant van uw toestemmingsbanner te stylen. Het is aan u als klant hoe u uw cookie banner configureert en ontwerpt.

Niet alleen cookies maar ook scripts en tags

Naast bijvoorbeeld tags moet ook voor embedded content en plug-ins toestemming worden gevraagd. (Of voor deze integraties toestemming nodig is, hangt af van factoren zoals de overdracht van gegevens naar landen buiten de EU, bijvoorbeeld naar de VS. In dat geval ben je verplicht toestemming te vragen voor het gebruik ervan. Zowel Usercentrics als het CookieFirst consent management platform bieden manieren om allerlei elementen en content op je website te blokkeren.

Privacy by design | Iubenda alternatief

Tijdens de verwerking moeten de toestemmingsgegevens apart worden opgeslagen om te voorkomen dat het toestemmingsbeheerplatform zelf weer een datahongerige derde partij wordt. Een CMP mag geen toestemming van één gebruiker kunnen matchen met toestemming op andere websites. Dergelijke profileringsactiviteiten vereisen zelf toestemming. Daarom bieden zowel Usercentrics als het CookieFirst CMP mogelijkheden om al dan niet te kiezen voor domeinoverstijgende toestemming.

Omni-compatibel Usercentrics alternatief

Net als Usercentrics is Cookiefirst CMP ontwikkeld om compatibel te zijn met elke webtechnologie, E-commmerce platform of CMS. Cookiefirst kan bijvoorbeeld gebruikt worden op elke website die de mogelijkheid heeft om een code snippet bij voorkeur bovenaan de <head> sectie te plaatsen.

U kunt het cookiebeleid embedden in uw privacy policy

Cookiefirst biedt, net als Usercentrics, integratie van de juridische teksten van het cookiebeleid in uw privacybeleid via een embed script. U kunt er ook voor kiezen om een aparte pagina te maken voor een cookiebeleid als u dat zou willen. Bovendien is het mogelijk om uw gegenereerde cookietabel gewoon toe te voegen aan uw aangepaste privacybeleid.

Flexibel en wendbaar

Het landschap van de privacywetgeving verandert nog steeds. Dus wanneer er een uitspraak komt van een privacyautoriteit die impact heeft op de regels voor het laden van tags en scripts, moet het CMP de functionaliteiten van het platform snel kunnen aanpassen. Net als Usercentrics heeft het CookieFirst CMP bewezen zeer wendbaar en flexibel te zijn in het aanpassen aan nieuwe regelgeving en uitspraken van autoriteiten. We reageren snel op alle vereiste wijzigingen en houden ons op de hoogte van vernieuwde regelgeving. We moeten echter zeggen dat de manier waarop u de voorkant van het CMP aan uw bezoekers laat zien, aan u is.

Alleen om toestemming te verkrijgen

De CMP-leverancier zou slechts 1 zakelijk doel moeten hebben: het verkrijgen van toestemming. Als een CMP provider andere doeleinden nastreeft, kan het zijn dat de toestemmingsgegevens worden gebruikt om deze doeleinden te volbrengen. Net als Usercentrics is het enige zakelijke doel van CookieFirst CMP het verkrijgen van toestemming. Nog iets dat we gemeen hebben.

Granulaire op-tin

Volgens de huidige regelgeving moet de toestemming voor het gebruik van scripts van derden granulair zijn. Om aan de beginselen van het minimalisme te voldoen, moet alleen toestemming worden verkregen voor technologieën van derden die op de website in kwestie worden gebruikt. Hoe kun je met minimalisme in gedachten toestemming vragen voor een hele lijst van meer dan 300 leveranciers, zoals de IAB-oplossing impliceert? Daarom is het bij zowel CookieFirst als Usercentrics ook mogelijk om te kiezen voor granulaire toestemming op zowel categorie- als serviceniveau.

Ben je een agency, webdeveloper of een andere reseller?

Verdien 30% commissie, neem een kijkje bij ons reseller model of neem contact op voor aantallen boven 500 klanten

Bereken je opbrengst

Huidige stand van zaken

Kortom, alle organisaties die trackingtechnologieën en cookies gebruiken op websites die Europese gebruikers bedienen, moeten voldoen aan de Europese GDPR, ePrivacy, de Californische CCPA en andere extraterritoriale privacywetgeving. In werkelijkheid zou dit betekenen dat bijna alle organisaties in de wereld die gebruik maken van profilering of tracking een platform voor toestemmingsbeheer nodig hebben om aan de eisen te voldoen.

CookieFirst kan uw Usercentrics alternatief zijn. Beide kunnen de juiste manieren bieden om compliant te zijn. CookieFirst kan toestemmingsbeheer eenvoudig en betaalbaar maken. Met de ePrivacy Verordening in aantocht is CookieFirst voortdurend op zoek naar manieren om consent management acceptabel te maken voor marketeers en compliant te blijven met de huidige en nieuwe regelgeving.

Usercentrics alternatief | CookieFirst is een cookie consent management platform voor cookie consent

CookieFirst

Verkrijg toestemming voor het laden van tracking scripts

CookieFirst heeft als doel om het voldoen aan ePrivacy en AVG snel en eenvoudig te maken. Het CookieFirst-platform biedt script- en cookiesbeheer, statistieken, periodieke cookiescans, automatische cookieverklaring, banneraanpassing, vele taalopties en meer. Vermijd hoge boetes en krijg toestemming voordat u tracking-scripts van derden laadt — probeer CookieFirst!