Skip to main content

Nederlands bedrijf lanceert nieuw ePrivacy-platform voor eenvoudig cookie- en trackingscriptbeheer in overeenstemming met de AVG – en ePrivacy-regelgeving.

Amsterdam, Nederland — Digital Data Solutions BV lanceert CookieFirst, een nieuw ePrivacy-platform voor het beheer van script- en cookietoestemmingsbeheer, met statistieken, periodieke cookiescans, geautomatiseerde Cookieverklaring, banneraanpassing, meertaligheid en meer.

De Algemene Verordening Bescherming Persoonsgegevens (GDPR) bepaalt dat websites geen scripts van derden mogen laden, zoals het mogelijk maken van een chat, het verzamelen van gebruikersgegevens of het opstellen van profielen voor online advertenties, totdat de bezoeker hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven. Websites die aan deze cookiewetgeving voldoen, tonen een banner die bezoekers de keuze laat om verschillende categorieën cookies toe te staan of te weigeren.

(Un)informed Consent: Studying GDPR Consent Notices in the Field, een studie van de Ruhr Universiteit Bochum en de Universiteit van Michigan, wijst uit dat in meer dan 80% van de onderzochte gevallen tracking-scripts op websites cookies plaatsen voordat de gebruiker toestemming gegeven heeft. Dit hoeft zeker niet altijd opzettelijk te zijn – het kan het gevolg zijn van onjuiste implementatie van cookie-toestemmingssoftware.

CookieFirst: eenvoudig en effectief cookie- en tracking-scriptbeheer

CookieFirst wil het voor bedrijven zo gemakkelijk mogelijk maken om te voldoen aan de EU-cookiewetgeving. In plaats van het plaatsen van tracking scripts van derden – zoals Google Analytics, Hotjar-tracking of Intercom-chat – op hun website, plaatsen websitebeheerders ze rechtstreeks in hun CookieFirst-portaal, wat betekent dat alleen het CookieFirst-script op de website zelf hoeft te worden geplaatst. CookieFirst genereert een banner en toestemmingspaneel, zodat de gebruiker kan bepalen welke scripts hij wil toestaan.

Geautomatiseerde Cookie Verklaring

Om volledig te voldoen aan de AVG, ePrivacy en cookiewetgeving, moet een website een volledig overzicht hebben van alle cookies die op hun site zijn geplaatst, de zogenaamde Cookieverklaring. Naast het creëren van een toestemmingspaneel, scant CookieFirst periodiek een website op cookies en genereert automatisch een Cookie Verklaring, zodat het toestemmingspaneel up-to-date en compliant is.

Geavanceerde inzichten en opties beschikbaar

Naast de belangrijkste functionaliteiten biedt CookieFirst inzicht in statistieken en toestemmingsaudit-trails. Het platform biedt ook mogelijkheden om de cookiebanner en het toestemmingspaneel te personaliseren, het uiterlijk van de banner en het paneel kan aangepast worden zodat ze naadloos aansluiten op elke website. Ook zijn de banner en het paneel in vele talen beschikbaar.

Digital Data Solutions BV is van plan om het CookieFirst platform uit te breiden met diverse nieuwe privacy en compliance functionaliteiten die op de CookieFirst website zullen worden aangekondigd.

CookieFirst

Verkrijg toestemming voor het laden van cookies en tracking-scripts

CookieFirst heeft als doel om het voldoen aan ePrivacy en AVG snel en eenvoudig te maken. Het CookieFirst-platform biedt script- en cookiesbeheer, statistieken, periodieke cookiescans, automatische cookieverklaring, banneraanpassing, vele taalopties en meer. Vermijd hoge boetes en krijg toestemming voordat u tracking-scripts van derden laadt – probeer CookieFirst!