Skip to main content

Europees Hof van Justitie oordeelt over cookiewetgeving

  • De rechter oordeelt dat gebruikers actief moeten instemmen met cookies
  • Als een vakje standaard is aangevinkt, voldoet de website niet aan de AVG-wetgeving.

Het Europese Hof van Justitie heeft vandaag geoordeeld dat websitegebruikers in de EU actief moeten instemmen met het plaatsen van tracking cookies van derden.

Een cookie-banner waarop het vakje voor marketing/cookies van derden standaard is aangevinkt, is niet meer voldoende.
In het arrest van vandaag oordeelde de rechtbank dat de toestemming die een gebruiker van de website moet geven voor het opslaan van en toegang tot cookies op zijn of haar apparatuur niet geldig is door middel van een vooraf aangevinkt selectievakje dat de gebruiker zijn of haar toestemming moet weigeren.

Deze beslissing wordt niet beïnvloed door het feit of de opgeslagen of gevraagde informatie op de site van de gebruiker al dan niet persoonsgegevens zijn.

Het doel van het EU-recht is de gebruiker te beschermen tegen elke vorm van inmenging in zijn of haar privéleven, met name door het risico dat verborgen identificatoren en andere soortgelijke apparaten in de eindapparatuur van deze eindgebruikers buiten hun medeweten worden gebruikt.

Bovendien moet de informatie die de dienstverlener aan een gebruiker moet verstrekken, volgens de rechtbank ook de duur van de werking van de cookies en de vraag of derden al dan niet toegang hebben tot de cookies omvatten.

Lees hier het officiële bericht.

Cookie Consent Manager | Gratis Trial van 2 weken

Neem een Gratis proefperiode van 2 weken voor onze betaalde plans of maak een Gratis account aan …

Account aanmakenBekijk onze prijzen

CookieFirst

Verkrijg toestemming voor het laden van tracking scripts

CookieFirst heeft als doel om het voldoen aan ePrivacy en AVG snel en eenvoudig te maken. Het CookieFirst-platform biedt script- en cookiesbeheer, statistieken, periodieke cookiescans, automatische cookieverklaring, banneraanpassing, vele taalopties en meer. Vermijd hoge boetes en krijg toestemming voordat u tracking-scripts van derden laadt — probeer CookieFirst!